יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
מתמטיקה
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר
מסמכים/ אתרים מומלצים בתחום המתמטיקה

מומלץ ביותר: תכנית לימודים מקושרת במתמטיקה - משחקים, יישומונים ועוד מצורף מתווה לארגון תכני הוראה במתמטיקה בחינוך המיוחד ברצף שכבות הגיל בחינוך היסודי. מטרת המסמך לקדם ארגון מותאם של תכני ההוראה, כדי סייע לתלמידים בחינוך המיוחד להגיע לשליטה מיטבית בנושאי תכנית הלימודים הרגילה. מסמך זה מהווה חלק מתכנון ההוראה בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה ולמסמך התאמת תכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד, המקושרים במסמך המצ"ב.מתווה לתכנון לימודים ולהוראת המתמטיקה לתלמידים עם צרכים מיוחדים (מעודכן מרץ 2017) מסמך התאמת תכנית הלימודים במתמטיקה ביסודי לחינוך המיוחד יישומונים מקושר לתכנית הלימודים.xls נקודה עשרונית בחיי יום יום.pdf אוסף מטלות אורייניות.pdf אתר מאוד מומלץ לחט"ב: מכיל משחקים, תרגולים, סרטונים ועוד עמקים תבור דרכים בהוראת מתמטיקה לתלמידים בעלי סגנונות למידה מגוונים - ד"ר דורית ברט מתמטיקה ואוטיזם- מצגת אחד ועוד אחד

 
 
נושאים
ניהול